Blog

Kerk preek

Cuma, Ekim 5th, 2012
Er was een man met 3 zoons
Harot, Lebib en Narok

Harot was de oudste en was de rustigste van de drie
Hij hield niet van conflicten
Sociale waarden waren erg belangrijk voor hem

Lebib was de middelste, hij was eigenwijs, overtuigd van zijn eigen waarheid
Hij hield ervan om te discussiëren en stond open voor andere meningen
Maar kon moeilijk compromis sluiten

Narok, de jongste was wild en gepassioneerd
Hij had een enorme doorzettingsvermogen en hield van goed eten en van grote lappen stof en hield niet zo van veranderingen.

De drie jongens wilden niets liever dan geliefd worden door hun vader
En hun vader had ze lief
Maar voor de jongens was de gelijke liefde niet genoeg
Ieder wilde de beste zijn om zo het meeste liefde en aandacht van hun vader te ontvangen

Elk van hen besloten een boek te schrijven over hun vader
Een boek over zijn wijsheid
Over zijn waarden en normen
Over zijn gelijke liefde voor alles dat leeft

De boeken waren geschreven en geprint
En ieder kon lezen hoe groot de liefde van ieder zoon voor zijn vader was
En hoe groot het verlangen naar erkenning

Het boek van Harot was prachtig
Vol met waarden van het leven, en lief hebben en geliefd worden
Om te begrijpen en begrepen te worden
Het boek van Lebib, vonden sommigen beter geschreven
Ook over liefde en begrepen worden, maar in hun ogen, meer verfijnd en beter geformeerd

En er waren mensen die het boek van Narok nog beter vonden want het was heel helder over goed en kwaad.

De regels van Harot’s boek waren modern
De regels van Lebib’s boek waren een beetje gecomplexeerd
En de regels van Narok’s boek waren een beetje te strikt

De familieleden en vrienden en de buren en de collega’s lazen de geweldige boeken
Keer op keer
En voor velen begonnen de boeken een wegwijzer in het leven te worden
Het begon langzaam een levensopvatting te worden, een opvatting met regels en wetten wat voorheen er niet was
De boeken waren voor velen een voorbeeld voor rechtvaardigheid, en de waarheid over het leven
En voor sommigen vormden de boeken een balans tussen hart en verstand

Maar…..er vond een driedeling in het volk plaats
De mensen begonnen te denken, te uiten en te leven op drie verschillende manieren

Op een dag vroeg de vader de drie zonen bij elkaar te komen
Hij zei: we moeten praten
Er is wat bozigheid en verwarring onder het volk

Ik vroeg de mensen welke van de drie boeken het beste was
Maar niemand kon kiezen
Sommigen vonden Narok de beste en anderen Lebib en weer de anderen vonden Harot’s waarheid de enige waarheid.

Maar vader, wat vindt u? Vroegen de drie zoons, want daar ging het ze uiteindelijk om.
Vader keek en glimlachte zonder een antwoord te geven.

De drie zoons hadden de leeftijd bereikt om te trouwen
Ze verlieten alle drie het huis om het leven en de mensheid te ontdekken

Lebib was het leven en de liefde aan het ontdekken
Mensen hielden erg veel van zijn boek
Er waren al 2.6 miljard liefhebbers van zijn boek
Maar velen beoefenden de liefde uit het boek, slechts in woorden en verhalen en in gedachten en in verlangen maar in werkelijkheid waren velen bang om lief te hebben en liefde te ontvangen
In Lebib’s boek stond: als je een klap krijgt toon dan je andere wang
Maar dat werd zelden gedaan
Hij zag heel weinig medelijden en liefde in de tijden van woede
Terwijl hij heel helder had geschreven, de ware hoffelijkheid uit zich in de tijden van woede en wanhoop
Hij begon te twijfelen aan zijn eigen boek.
Misschien was het boek van zijn broers toch veel beter..
Narok had een goed leven, hij was erg behulpzaam voor het volk

Had 4 vrouwen, want er was overschot aan vrouwen en weinig mannen dus vond hij 4 vrouwen per 1 man een goede oplossing om de vrouwen toch onder de hoede te nemen en voor ze te zorgen
Daar kwam ook bij dat vier vrouwen samen 1 perfecte vrouw vormden
De ene was poëtisch, de andere geil, de andere een zeurpiet en de andere een wijze engel
Wel waren er mannen die 1 vrouw al teveel vonden laat staan 4, en die lazen liever het boek van Lebib

Er waren zelfs mannen die helemaal geen vrouwen wilden maar alleen maar mannen
Maar die konden helaas geen enkele boek vinden die dat goed keurde..

Narok wilde al zijn vrouwen gedekt, dit ter bescherming van kou en hitte
Maar de vrouwen vonden dat hele bedenktijd wel een beetje overdreven
Hij zei wel : ‘in vrijheid’, maar je kon merken dat hij het wel heel graag wilde
Soms leek het meer op een kluis dan bescherming
Het leek alsof Narok genoot dat hij het alleen recht had om ze te zien
Het bedekken was niet bedoelt om daarmee de vrouwen onderdrukken
Het was nooit de bedoeling om het als symbool of als uniform te gebruiken
Slechts om bescherming te bieden
En toch begon het uit de hand te lopen

Ook Narok begon zich af te vragen of zijn boek wel zo goed was,
Hij had zijn boek vrij vrij geschreven, zo vrij dat ieder het kon interpreteren naar zijn kunde en gevoel en warden en normen
Men beoefende zijn filosofieën op hele andere wijze, soms veel en veel anders dan dat hij het had bedoelt
Mensen kunnen van een boek houden
Ze hebben allemaal gevoel maar verschillende manieren om het gevoel te uiten
Men begon langzaamaan de overkomsten onderling te vergeten en te discussiëren en soms zelfs te vechten over de verschillen
En vergaten de belangrijkste boodschap in het boek: heb elkaar lief in je verschil

Misschien waren de boeken van zijn broers wel veel beter

De oudste zoon Harot
Zag in het leven vele verloren mensen
Mensen met boosheid en gevuld met woede
Mensen die niet meer durfden te geloven in liefde of in elkaar of het aller ergste in hun zelf Verbitterde mensen
Mensen die eerst kracht haalden uit elkaar en familie en het boek van Harot
Waren nu weggezonken in twijfel en angst voor het geloof en elkaar
Misschien waren de boeken van zijn broers wel veel beter.

De drie broers waren verward
Ze geloofden in hun eigen boeken
Maar de aanhangers van de boeken vertoonden verloren en agressief gedrag

Dus gingen ze naar hun vader en vroegen hem:

Vader, welk boek toont het geduld, de wijsheid, liefde, begrip van uw het beste?
Vader sprak:

Ik heb jullie Norak, Lebib en Harot genoemd, als je het omgekeerd leest is het
Koran, Bijbel en Torah
Het gaat niet om het beste boek
Het gaat om het beste leven

Durf lief te hebben en geliefd te zijn
Maar vooral heb elkaar lief juist in je verschil Dat is het belangrijkste

En voor mij geldt
Dat ik elke dag een andere gezicht heb
Soms een Jood
Soms een moslim
En soms een Christen
Alleen maar om in ieders hart te passen
Maar men zou mij lief moeten hebben ongeacht wat ik ben en wie ik ben
Maar slechts een levend wezen ben

De drie zonen konden maar geen genoegen nemen met deze wijsheden
Ze hadden het liefst gehoord welk boek het beste was
En op dat moment zagen ze in de verte iemand aankomen
Ze herkenden de persoon vaag maar wisten niet wie het was
En toen ze heel dichtbij was
Herinnerden ze haar allemaal van heel vroeger

Lieve zoons, vergeef mij,
Vergeef mij dat ik jullie achterliet
Vergeef mij dat het mij teveel werd en dat ik vertrok
Vergeef mij dat ik jullie mooiste jaren heb gemist
Vergeef mij dat ik mijn taken niet heb volbracht
Vergeef mij dat ik jullie vader niet meer aankon
Dat hij zoveel liefde preekte maar het niet altijd kon waarmaken
Vergeef mij dat ik niet geduldiger
En begripvoller was
Vergeef mij vooral dat ik geen goede moeder was

De zonen keken elkaar aan, Lebib en Narok keken verbijsterd en ook een beetje kwaad
Maar Harot haalde een briefje uit zijn broekzak
Deze brief heb ik altijd bewaard,
Dit was mijn steun en toeverlaat
Het gaf me hoop en zin in het leven
En dat was jou gedicht voor mij geschreven
Alleen daarom al vergeef ik het je moeder
Want ik weet dat je van mij houdt en ook van mijn broers
Wat staat er dan in vroeg Lebib?
Waarom heb je het ons nooit vertelt vroeg Narok?

Ik wilde jullie niet nog verdrietiger maken door het voorlezen en mama nog meer te doen missen
Lees het voor vroeg Lebib.
En Harot las voor:

Mijn zoon wees nooit iemand die niet durft
Wees nooit bang
Laat je enige angst het hebben van angsten zijn.

De liefde die ik voor jou voel;
het gevoel dat jij geeft,
de hoop het vertrouwen,
alles wat ik in het leven zoek.
Jij maakt het waar dat het bestaat
Jij zorgt ervoor dat mijn hoop uitkomt.
Jij maakt de illusie werkelijkheid
Jij geeft aan dat magie bestaat dat wonderen boven ons begrijpen staat.
Jij, bent de engel waar de Koran, de Bijbel de Thora het over heeft.
Jij maakt het waar dat al het kwaad overwonnen wordt door liefde
Jij bent de hoop
En de liefde
En het verlangen
En het mysterie
Jij bent de passie
Jij bent de angst
Jij bent de vraag
Maar ook het antwoord
Jij bent de melancholie van het verdriet en de lach
Jij bent mijn nacht en de dag
Jij bent mijn kind maar nimmer mijn bezit
Jij bent mijn verantwoordelijk maar nimmer mijn verplichting
Jij bent mijn familie maar mij niets verplicht
Jij bent zoveel
Maar bovenal
Jij bent

De zonen besloten om het te gaan vieren :

Mama was terug!
Ze gingen de kalf slachten
Er was muziek en wijn
Narok dronk geen wijn
Dat was minder fijn
Maar laten we wel zijn
Niet iedereen drinkt wijn
Dan drinkt je toch wat sieder sap liefje mijn
Zei mama lievelijn
En zo geschiedde

En toen kwam papa binnen
Hij was verontwaardigd en verdrietig en vol van pijn

Want niemand had ooit een kalf voor hem geslacht
Niemand had feest gevierd voor zijn aanwezigheid
Hij had ze al die jaren in zijn eentje verzorgt
Die vrouw, die hun moeder moest zijn had ze verlaten
Hij had er helemaal alleen voor gestaan
En nu bij het ontdekken van haar bestaan
Lieten ze het verleden maar gaan

Vader was boos
Dit werd hem te veel

En toen zei Lebib;
Maar vader, u leerde ons vergeven
U leerde ons lief hebben
Juist in ons verschil
Dat wij geen kalf slachtten voor u
Was misschien wel omdat we u voor lief namen
Zo lief dat we het soms misschien wel vanzelfsprekend vonden dat u er was
Dat was geen redden om het te vieren
Noch met een kalf of kip of geit

Maar we hebben elke dag gebeden in dankbaarheid
Voor uw aanwezigheid in ons leven
Want zonder u hadden we het niet kunnen redden

Wat moeder deed was slecht
Maar ook zij heeft leed gekend
En nu ze het leven heeft ontdekt
En weer is teruggekeerd
Zijn we meer dan gefortuneerd

Vader wilde het liefst vertrekken
En ieder zoon een deel van de wereld schenken
Waar ze het boek van de zonen aanhingen
En wilde het liefst ieder deel van de wereld een ander taal geven
Zodat men veel moeite moet doen en tijd moeten investeren om elkaar te begrijpen
Hij wilde ze straffen maar op een liefdevolle manier
En dan kon de moeder
Haar leven lang hoppen
van het ene land naar de ander
Om daar aan moraal te shoppen

En zo geschiedde…

En sindsdien zijn we alleen maar bezig met deze straf
De grenzen en de geloven en de oordelen wat daaruit voortkomt…
Daarom heb ik een wereld volkslied voor u

Om ons te bevrijden van het besluit
Van een verdrietige verongelijkte vader…

Read More

Comments are closed.